Sirka Hintze (CVO Vebego): “Wij combineren betekenisvolle impact met zakelijk succes.”

Op 15 december houdt Impact Economy Foundation (IEF) de Nationale Conferentie Brede Welvaart. Ter voorbereiding spraken we met een aantal koplopers in de transitie naar de Impact Economie, waaronder Sirka Hintze, Chief Value Officer bij Vebego. Vebego werkt aan een betere en fijnere leefomgeving, door het leveren van schoonmaak, zorgservices, facility management en groenvoorzieningen.

“Inclusief en circulair ondernemen moet in de haarvaten van een organisatie zitten; wij zijn hierin heel goed op weg!”

Op welke manier speelt impact een rol in de bedrijfsvoering?

 “Vebego is een onafhankelijk familiebedrijf dat geen druk ervaart van aandeelhouders of toezichthouders die strakke verantwoording verlangen. Ruimte voor het ontplooien van talenten en een optimale werkconditie hebben altijd bovenaan gestaan. Veel van onze impact zit intrinsiek in het karakter van het bedrijf; in hoe we werken en waar we voor staan, al 80 jaar.”

En hoe uit zich dat in besluitvorming?

“We zitten in een transitie waarbij we steeds meer sturen op een waardegedreven bedrijf. Minimale belasting voor het milieu komt daar nadrukkelijk bij. We zijn goed bezig dit in te richten met beleid, kaders en verantwoording, zodat het een rol gaat spelen in besluitvorming. Zo laten we zien dat je betekenisvolle impact kan combineren met zakelijk succes.”

Wat zijn de belangrijkste resultaten die jullie hiermee hebben geboekt?

“Momenteel vertegenwoordigen 40% vrouwen de Raad van Commissarissen en 27% de bovenste drie lagen van ons management. Onze ambitie is dat we in het management groeien naar 33% in 2025. Ten aanzien van inclusiviteit streven we, met een deadline in 2030, naar 30% van onze mensen die voorheen een afstand tot de arbeidsmarkt hadden. We zitten nu al op 11%. Naast deze harde targets vinden we het ook belangrijk om te investeren in een inclusieve werkomgeving. Onze nieuw geformuleerde behaviours en beliefs zullen ons daarin ondersteunen.

En hoe is jullie houding ten opzichte van de klimaatdoelen?

“Al onze bedrijven hebben een roadmap opgesteld om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Ook op het gebied van circulariteit zijn wij ver in het formuleren van stevige doelstellingen om onze materialen in 2030 maximaal te hergebruiken.”

In hoeverre willen jullie klanten al mee in deze praktijk van brede waardecreatie?

“(Sociale) duurzaamheid speelt ook steeds meer bij onze klanten. Dit zien we bijvoorbeeld terug in aanbestedingen, waarin wensen zijn opgenomen om hergebruikte materialen toe te passen en om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Zo kunnen onze klanten bijdragen aan mens en milieu en kunnen ze dit rapporteren aan certificeerders en in hun EU-rapportages. “

“Wij vinden het belangrijk om met onze klanten mee te denken over het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Partijen in de waardeketen zijn van elkaar afhankelijk om te zorgen voor minimale CO2-uitstoot en zo min mogelijk afval.”

Wordt de creatie van brede waarden al voldoende gewaardeerd in de markt?

“Men waardeert waardecreatie tot op heden met name met woorden. De hogere kosten die inclusief en circulair ondernemerschap met zich meebrengen kunnen we helaas nog niet doorbelasten. Dat is echter wel waar het bij Vebego om draait. We willen de klanten die hierin meegaan aan ons binden en streven hierin naar een langdurig partnerschap.”

Je bent Chief Value Officer. Wat betekent dat precies?

“In mijn rol als CVO vind ik het belangrijk om te kijken naar zowel financiële waardecreatie – dit verdienen we als bedrijf –  als naar maatschappelijke waardecreatie. Daarbij heb ik oog voor financieel, sociaal, menselijk en natuurlijk kapitaal en draag ik verantwoordelijkheid voor de groei, optimalisatie en bescherming van waarde voor alle stakeholders; medewerkers, klanten én de maatschappij.”

Hoe zorg je ervoor dat impact ook topprioriteit wordt binnen de finance-afdeling?

“Om inzicht te krijgen en prognoses te maken, heb je naast de traditionele financiële cijfers ook niet-financiële impactdata nodig. Bijvoorbeeld over onze CO2-voetafdruk, en zaken als verzuimcijfers en klanttevredenheid. Als CVO breng ik alle aspecten van waardecreatie in kaart, zodat we intern weten waar we over praten. Daarnaast integreer ik ze in de planning en prognoses, risicobeheer en een breder besluitvormingsproces. Zo kunnen we sturen op niet-financiële indicatoren en zorgen we dat impact ook topprioriteit wordt binnen de finance-afdeling. Met de implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) kunnen we dit nog beter vorm geven.”

“We werken aan een intern dashboard met KPI’s op Mens, Klant, Maatschappij en Finance. Dit dashboard geeft écht richting aan waardegedreven ondernemen.”

Wat doen jullie al op het vlak van CSRD?

“Natuurlijk vermelden we in onze jaarverslagen de voortgang van onze impactdoelstellingen. Daarnaast werken we aan een intern dashboard met KPI’s op Mens, Klant, Maatschappij en Finance. Dit dashboard is de rode draad in de kwartaalgesprekken die we met onze bedrijven voeren en geeft écht richting aan waardegedreven ondernemen. Ook geeft het handvatten en bewijs om de impact van Vebego goed bij klanten over het voetlicht te brengen en hen te inspireren. Het dashboard is echt een grote stap.”

Wat zou je nog willen realiseren op het gebied van impact?


“Veel van de impact die we maken gebeurt al vanuit intrinsieke motivatie, maar er zijn nog grote stappen te maken. Niet alleen in beleid en rapportage, maar ook met stevige resultaatafspraken die nagestreefd worden, ook als het financieel minder gaat.”

Hoe ziet de ideale impactonderneming er volgens jou uit?

“De ideale impactonderneming is een organisatie die ecologische, sociale en financiële resultaten op één lijn zet. Hierbij gaat het niet alleen om hoe je geld uitgeeft, maar ook hoe je het verdient; met respect voor mens en milieu. Dit moet intrinsiek gemotiveerd zijn. Het inclusief en circulair ondernemen moet in de haarvaten van de organisatie zitten; wij zijn heel goed op weg!”

Op vrijdag 15 december organiseert de Impact Economy Foundation de Nationale Conferentie Brede Welvaart. Interesse omdeze bijeenkomst bij te wonen? Stuur een e-mail naar info@impacteconomyfoundation.org

Scroll to Top